GOSPEL Train

Gospel Train
www.gospeltrain.cz

Facebook ikona

Vývoj gospelu

Transitional Gospel

Pro vývoj gospel music je důležitým datem rok 1908, který je zároveň i počátkem letničního hnutí. Letniční hnutí je křesťanský směr, který dává důraz na to, co se stalo o letnicích, tedy na vylití Ducha svatého a jeho dary, jako je např. mluvení v jazycích. Významnou součástí hnutí je i citové nasazení.

Období od počátku dvacátého století až do 30. let se ve vývoji gospelu nazývá transitional, neboli přechodné. Označuje svým způsobem přechod od spirituálů ke gospelu. Jednou z hlavních osobností téhle hudby je Charles Albert Tindley. Byl to původně otrok. Později se z něj stal kazatel. Jeho kompozice se vyznačovaly tím, že šlo o jakousi směsici starých Wattsových žalmů a formy spirituálu. Obsahovaly "díry" - místa, kam si mohli zpívající lidé doplnit vlastní improvizaci. Nejznámějšími skladbami jsou např. We Shall Understand It Better By And By, případně We Shall Overcome. Tindley z kázání přecházel do zpěvu a opačně.

Ze všeho výše zmíněného vyplývá, že nová duchovní hudba, gospel, se vztahovala mnohem více k osobnímu vztahu člověka s Bohem, často to byly modlitby, prosby, vyznání. Od spirituálů se gospely dále lišily tím, že byly dílem jednoho člověka, nešlo o kolektivní dílo. Nevztahovaly se k politické situaci, nýbrž byly osobní výpovědí svých autorů o tom, že je Bůh miluje a je to těší, o změně, kterou do jejich života přineslo obrácení, o radosti, kterou máme v Bohu a z Boha.

pokračování
[ O nás] [ Akce] [ Radio] [ Fotky] [ Workshop] [ Na dřeň] [ Sbory] [ Hudba] [ Vývoj] [ Texty] [ Odkazy] [ Kontakt] [ Kniha] [ Novinky] [ Ikonky] [

Informovat o novinkách