GOSPEL Train

Gospel Train
www.gospeltrain.cz

Facebook ikona

Vývoj gospelu

Traditional Gospel

Významnou osobností, která se velmi zasloužila o rozvoj gospel music, byl T.A. Dorsey. To byl původně bluesový pianista, avšak po osobní tragédii, kdy mu zemřela při porodu žena i dítě, se rozhodl dát svůj život Bohu a psát duchovní hudbu. Inspirován kompozicemi pana Tindleyho míchá spirituály, žalmy a blues. Výsledkem je tzv. church blues, církevní blues, nebo taky gospel blues. O rozvoj gospelu se zasloužil ještě jedním počinem - to když v roce 1932 zakládá The Dorsey House of Music, hudební nakladatelství, které umožňuje Afroameričanům publikovat jejich kompozice. Ve stejném roce zakládá se zpěvačkou Sallie Martin The National Convention of Gospel Choirs and Choruses a o deset let později, v roce 1942 Gospel School of Music v Chicagu. Zřejmě nejznámější kompozicí pana Dorseyho je Take My Hand, Precious Lord. Některé z jeho skladeb si můžete poslechnout zde.

http://www.dovesong.com/MP3/MP3_BlackGospel_others.asp

Mnohé písně z jeho pera zpívala i Mahalia Jackson, se kterou nějakou dobu vystupoval. Mahalia Jackson, kterou nejspíš znáte jako královnu gospel music, jistě netřeba přestavovat. Měla svůj vlastní styl, syntézu spirituálů, radostných gospelů i teskného blues. V roce 1947 se stala první interpretkou gospelů, které se kdy povedlo prodat 1000 000 nosičů a sice desky I Will Move Up A Little Higher.

V porovnání s Mahalií Jackson méně známá, leč stejně zajímavá je Sister Rosetta Tharpe. I v jejím gospelu najdete blues, zvláště pak v její hře na kytaru. Zhruba od roku 1943 zpívala výhradně gospel V roce 1970 utrpěla mozkovou mrtvici, ani to ji však nezastavilo. Zpívala i s berlemi až do své smrti o tři roky později. Nejznámějšími skladbami, které zpívala jsou např. My Journey to the Sky nebo Didn´t It Rain. Měla poměrně veliké problémy s tím, že církev neschvalovala její gospelové koncerty mimo církev.

Vůbec se dá říct, že církvi nějakou dobu trvalo, než se černou muziku akceptovala. To se stalo teprve ve čtyřicátých letech. O rozšíření tohoto stylu se kromě výše zmíněných osobností zasloužil i muž jménem James Cleveland. Byl to nejenom zpěvák, ale i sbormistr a klavírista. Gospel pro něj byla služba Bohu. Odmítal zvláště pozdější komercionalizaci tohoto žánru, nechtěl vystupovat v barech a nočních klubech. Tvrdil, že nechce být někdo, kdo je bělochům pro zábavu. Jestli prý chtějí duchovní hudbu na takových místech, ať si to zařídí sami. Právem se domníval, že bělochy samotné by takový požadavek nemálo zaskočil a urazil. Cleveland však na rostoucí popularitu gospel music také reagoval. V roce 1968 založil Gospel Music Workshop of America. Cílem této organizace je příspívat k popularitě gospelu a brzy se každoroční workshop stává událostí č. 1 kam se sjíždějí všichni, kdo v gospelu něco znamenají.

Ve čtyřicátých a v padesátých letech postupně popularita gospelu roste.Gospel se etabluje jako samostatný hudební směr, jako protiváha řekněme k blues. Jako takový přestává být výlučně církevní záležitostí. Dochází ke komercionalizaci stylu, gospely zpívají i nevěřící. Vzniká celá řada gospelových kvartetů, jako jsou např. The Five Blind Boys Of Mississippi, The Dixie Hummingbirds, The Golden Gate Quartet a další. Jde většinou o mužské skupiny, ale jsou i sestavy dámské, jako jsou např. The Ward Singers. Posledně jmenovanou skupinu založila Gertruda Wardová pro svou talentovanou dceru Claru a skupina byla jednou z těch, které určovaly v době své existence tón v tradiční gospel music.

Soutěžili mimo jiné i se skupinou, která se jmenovala The Caravans. Tu založila Albertina Walkerová společně s Jamesem Clevelandem. Vznikli v roce 1952, působili do roku 1967 a stali se legendou. Není divu. Jednak byli všichni velmi talentovaní a navíc se dobře znali. Proto se jim spolu skvěle improvizovalo. Ve skupině působili Albertina Walker, James Cleveland, Bessie Griffin, Dorthy Norwood a Shirley Ceasar. Jejich skladby si můžete poslechnout zde.

http://www.dovesong.com/MP3/MP3_Caravans.asp

Albertina Walkerová byla přítelkyní Mahalie Jacksonové. Dokonce jí zpívala na pohřbu. Po ní také nosí titul královna gospel music. Zpívá dodnes a to se sborem baptistické církve, se kterým kdysi dávno začínala. Občas se objevuje jako host i s jinými tělesy, slyšet ji můžete například na nejnovější nahrávce Oslo Gospel Choir Live in Chicago. Tuhle nahrávku dostanete i v Čechách.I pro Albertinu je gospel především vyjádřením víry a vztahu s Bohem. V jednom rozhovoru prohlásila, že všechno dobré, co ji kdy v životě potkalo, je od Hospodina.

Společně s The Caravans zpívala i Shirley Ceasar. V době, kdy s nimi působila, jí bylo 8 let a začínala tedy jako dětská hvězdička. Říkali jí tehdy Baby Shirley. Po určité době skupinu opustila a pustila se do vlastních projektů. Dnes kazatelkou a evangelistkou. Tvrdí, že je pro ni velmi důležité zasáhnout lidi poselstvím o Boží lásce a hudba je jí k tomu prostředkem. Kostel, ve kterém káže, je známý svojí sociální službou, návštěvami nemocných a tak dále. Říká, že všechno, co dělá, má svůj duchovní rozměr. V Čechách je dostupná například její nahrávka Miracle in Harlem, objevila se i na CD Prince of Egypt, na One In The Spirit, nebo jako host na nejnovější nahrávce Kirka Franklina. Shirley zpívá tradiční gospel, ale přesto je podle mého mírně ovlivněná pop music. Přesto je to jedna z největších hvězd gospel music. Zajímavé je srovnání Shirley Ceasar a Whitney Houston, které poskytuje soundtrack k filmu Kazatelova žena, kde si jednu skladbu zazpívaly obě zpěvačky dohromady. Shirley zde podle mě Whitney Houston jednoznačně převyšuje!

V období tradičního gospelu také vznikají gospelové sbory. První z nich založil T. A. Dorsey v Ebenezer Baptist Church v Chicagu a po vzniku National Convention of Gospel Choirs and Choruses počet těchto sborů roste. Významně k tomu přispěl i James Cleveland a The Angelic Choir of the First Baptist Church in Nutley, New Jersey. V jeho sboru měl významné místo sólista, zatímco do té doby zpívaly pěvecké sbory gospely v tradiční čtyřhlasé harmonii. James Cleveland začal skladby upravovat do trojhlasu a bas přebírá baskytara. Také začíná používat bicí. Dalším jeho významným počinem jsou experimenty s tzv. vampem, což je postup několika akordů, který se mnohokrát opakuje. Vamp poprvé použily The Ward Singers v písni Surely God is Able. Od té doby je vamp v gospelu, jak tradičním, tak v současném, velice často používán.

pokračování
[ O nás] [ Akce] [ Radio] [ Fotky] [ Workshop] [ Na dřeň] [ Sbory] [ Hudba] [ Vývoj] [ Texty] [ Odkazy] [ Kontakt] [ Kniha] [ Novinky] [ Ikonky] [

Informovat o novinkách