GOSPEL Train

Gospel Train
www.gospeltrain.cz

Facebook ikona

Hans Christian Jochimsen

Hans Christian Jochimsen je dánský dirigent Going Up Gospel Choir, Opstand Gospel Choir a Copenhagen Gospel Voices. Vyučoval v mnoha zemích Evropy (Norsko, Polsko, Itálie, Česká republika…a jako prvnímu bílému učiteli se mu podařilo proniknout i na Gospel Workshop of America, nejvýznamnější událost svého druhu ve Spojených státech amerických. Going Up Gospel Choir je dnes se svými třemi sty zpěváky největším sborem svého druhu v Dánsku a vystupovali při nejrůznějších příležitostech. Opstand Gospel Choir zase patří k nejlepším skandinávským gospel choirs vůbec. Stojí v čele The Gospel Factory, organizace, která sdružuje na sto pěveckých sborů, které se gospel music v Dánsku věnují.

Hans Christian kromě toho každoročně pořádá Aarhus Gospel Festival První ročník se konal v roce 1992 a od té doby si akce vydobyla pevné místo v kulturním životě města Aarhus. V roce 2001 se sem sjelo kolem 700 zpěváků, kteří se společně naučili 10 písní, s nimi na konci festivalu vystoupili a koncert byl vysílán dánským rozhlasem. Na festival každoročně přijíždějí i sólisté ze Spojených států. Jsou mezi nimi i takové hvězdy, jako Rickey Grundy nebo Anthony William Faulkner II.

[ O nás] [ Akce] [ Radio] [ Fotky] [ Workshop] [ Na dřeň] [ Sbory] [ Hudba] [ Vývoj] [ Texty] [ Odkazy] [ Kontakt] [ Kniha] [ Novinky] [ Ikonky] [

Informovat o novinkách